nn
 

ISBN-978-82-91996-20-2

Mer om innholdet

I bokas Del 1 og 2 blir valgmulighetene til kullene født mellom 1943 og 1953, 1954 og 1962, og kullene født i 1963 og senere gjennomgått. Offentlig sektor (Del 1) og privat sektor (Del 2) belyses hver for seg. I denne delen kan du (uten å kunne noe om pensjoner) finne fram til din livssituasjon. Om du for eksempel jobber i offentlig sektor, har ikke tatt ut noen pensjoner ennå, og er født i 1956, får du listet opp alle de valgmulighetene du har fram til 70 år, og hvilke følger det får for dine framtidige pensjoner. Jobber du i privat sektor har du også helt spesielle valgmuligheter som du vil kunne finne fram til.


I Del 3 presenteres Folketrygdens pensjoner og stønader slik:

- Alderspensjon fra folketrygden for kull født 1942 og tidligere

- Alderspensjon fra folketrygden for kull født mellom 1943 og 1953

- Alderspensjon fra folketrygden for kull født mellom 1954 og 1962

- Alderspensjon fra folketrygden for kull født 1963 og senere

Videre presenteres alle viktige øvrige pensjonsordninger og trygder fra folketrygden.

Del 4 omhandler Pensjonsordninger i offentlig sektor

 -AFP, alderpensjon, uførepensjon, etterlattepensjon mv.

 

Del 5 omhandler Pensjonsordninger i privat sektor 

 -AFP, alderspensjon fra ytelsesordning, inskuddsordning og hybrid, uførepensjon mv.

 

Del 6 omhandler Andre aktuelle pensjonsforhold 

 -Skatt på pensjon, pensjon og utlandet, pensjon og livssituasjon mv.

 

Ny oppdatert stikkordliste


Bakerst i boka har vi som vedlegg presentert de 26 viktigste plansjene som forfatteren bruker på Seniorkurs

Bestilling av Pensjonsboka

Du kan bestille på internett ved å klikke HER

Du kan bestille på epost: post@seniorkurs.no


Du kan bestille på telefon: 22 35 39 19

Du kan bestille pr post: Pensjonsboka, Langgata 31 B 0566 Oslo

Pris ved enkeltkjøp: 550 kr inklusiv frakt/porto

 

Kvantumsrabatter:
5 - 9 bøker 450,- kr pr stk
10 - 19 bøker 360,- kr pr stk
20 - 39 bøker 350,- kr pr stk
40 - 99 bøker 310,- kr pr stk
100 bøker eller flere 290,- kr pr stkNår vi har mottatt din bestilling sender vi deg straks
boka sammen med faktura i posten. Du får normalt boka etter et par dager og 10 dagers betalingsfrist. Vennligst oppgi et navn på person som bestiller. Vi kan bare sende ut boka når vi har fått navn på en person som er ansvarlig for bestillingen og betalingen.

Vennligst bestill kursbøker senest en uke a 10 dager før kursstart, dersom bøkene skal sendes i posten. Frakt blir tillagt fakturabeløpet. Ved denne type betaling er belingsvilkårene 30 dager.

Engelstad kan etter avtale frakte Pensjonsboka til kurs der han er innleder

Forfatteren av Pensjonsboka deltar årlig på et hundretalls interne Seniorkurs og fordrag om pensjoner over hele landet. Såfremt det ikke blir for tungt å ta med på flyet, tar han selv med kursbøkene til kurset, uten ekstra omkostninger for kursarrangøren. Dette bør avtales i forkant.

 

     

 

                                                                                           

                                   

 

 

          

 

                                NYTT BILDE KOMMER!!!

PENSJONSBOKA 2019 - 2020

Dette er siste utgaven av Pensjonsboka. Det blir ikke skrevet flere. Vi har et lite opplag som kan kjøper for 300 kr pr stk inklusiv porto/frakt.

 

Bestill nyeste utgave  HER
 

 

 

 

Hvem vil ha mest utbytte av Pensjonsboka?